مطالب تجهیزات جانبی


بزرگترین برندگان كمبود جهانی تراشه

بزرگترین برندگان كمبود جهانی تراشه
برای نخستین بار از زمان شیوع كرونا

همه فروشگاه های اپل در آمریكا افتتاح شد

همه فروشگاه های اپل در آمریكا افتتاح شد

برگزاری رویداد تبادل فناوری در حوزه زبان و ادب فارسی

برگزاری رویداد تبادل فناوری در حوزه زبان و ادب فارسی
وزیر تعاون:

حوادث ناشی از كار در سال قبل ۱۵ درصد كم شد

حوادث ناشی از كار در سال قبل ۱۵ درصد كم شد

رونق كسب و كار روستاییان با سامانه روستابازار پست

رونق كسب و كار روستاییان با سامانه روستابازار پست

پویش ایران ۱۵۰۰ به راه افتاد

پویش ایران ۱۵۰۰ به راه افتاد

مجلس تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی را مشخص كرد

مجلس تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی را مشخص كرد

تعرفه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از ۵ به ۱۲ درصد می رسد

تعرفه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از ۵ به ۱۲ درصد می رسد
توسط خودروسازان بزرگ داخلی محقق شد؛

تولید بیش از 817 هزار دستگاه خودرو در 11 ماه سال 99

تولید بیش از 817 هزار دستگاه خودرو در 11 ماه سال 99

4 قرارداد استفاده از محصولات نانویی میان فناوران و صنایع بزرگ منعقد شد

4 قرارداد استفاده از محصولات نانویی میان فناوران و صنایع بزرگ منعقد شد