مطالب تجهیزات جانبی


حوزه رمزارزها خلاء قانونی دارد

حوزه رمزارزها خلاء قانونی دارد
رییس سازمان دامپزشكی خبرداد:

عرضه ۶۵ هزار تن گوشت مرغ در ۱۰ روز پایانی خرداد امسال

عرضه ۶۵ هزار تن گوشت مرغ در ۱۰ روز پایانی خرداد امسال

چگونه همزمان چند پنجره را در كامپیوتر ویندوز ۱۰ مشاهده كنیم؟

چگونه همزمان چند پنجره را در كامپیوتر ویندوز ۱۰ مشاهده كنیم؟

شناسایی ۹۰ آسیب پذیری در دستگاههای اندرویدی

شناسایی ۹۰ آسیب پذیری در دستگاههای اندرویدی
سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس:

داشتن اهلیت برای فعالیت در زمینه معادن در كمیسیون صنایع بررسی گردید

داشتن اهلیت برای فعالیت در زمینه معادن در كمیسیون صنایع بررسی گردید

هشدار امنیتی گوگل به دو میلیارد كاربر كروم

هشدار امنیتی گوگل به دو میلیارد كاربر كروم

فریت بار مسافری

فریت بار مسافری

برق ۵۷ دستگاه و نهاد پرمصرف قطع شد

برق ۵۷ دستگاه و نهاد پرمصرف قطع شد
مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛

رشد بیشتر از 56 درصدی بودجه سه قوه در سال 1400

رشد بیشتر از 56 درصدی بودجه سه قوه در سال 1400

ریزش باردیگر رمزارزها

ریزش باردیگر رمزارزها
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1400