جایگاه لرزان روابط عمومی درخراسان شمالی از اطلاع رسانی تا تبلیغات چی

جایگاه لرزان روابط عمومی درخراسان شمالی از اطلاع رسانی تا تبلیغات چی

به گزارش تجهیزات جانبی کمبود نیروی انسانی، ضعف امکانات سخت افزاری، نبود اعتبار مستقل و کمبود تأمین تجهیزات سبب شده تا روابط عمومی های ادارات خراسان شمالی نتوانند آنگونه که باید رسالت خویش را انجام دهند.


به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایرنا، با توجه به این که در تعریف کارشناسی از روابط روابط عمومی دستگاههای اجرایی به گوش شنوا و چشم بینای ادارات نام برده می شود که می توانند با کارآمدی، تهدیدهای بیرونی را با امکانات درون سازمانی به فرصت تبدیل کنند، اما بررسی ها نشان داده است نبود جایگاه مشخص برای روابط عمومی ها در دستگاههای اجرایی، به کارگیری نیروهای غیر متخصص در این عرصه سبب شد تا از روابط عمومی در سازمان ها بعنوان به به و چه چه گوی و به شکلی بوقچی مدیران در ادارات تعبیر شود.
جایگاه روابط عمومی در حد تبلیغات چی
عدم تبیین درست جایگاه روابط عمومی در سازمان و ادارات در استان خراسان شمالی همانند خیلی از استان های کشور و حتی وزارت خانه ها و سازمان های مرکزی باعث شد تا کمتر مدیر روابط عمومی به دنبال صدمه شناسی درون و ببرون سازمانی، کارکرد دستگاههای اجرایی متبوع خود باشند و حتی آنهایی که نسبت تا حدودی متخصص این حوزه هستند هم با گرفتار شدن در قالب فرا قانونی نتوانند وظایف خویش را به درستی انجام دهند.
این روزها کار خیلی از مدیران روابط عمومی در استان خراسان شمالی بیشتر مناسبی و نصب پوسترهای تبلیغاتی برای افتتاح و یا کلنگ زنی پروژه ها خلاصه می شود و بیشترین کارکردی هم اگر از این جایگاه و مدیرش درخواست می شود، هماهنگی خبرنگاران و رسانه ها برای پوشش اخبار مناسبتی است و تبیین چنین درخواستی جایگاه روابط عمومی را به تبلیغاتی چی در ادارات کم کرد.
مسوول روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی اظهار داشت: جایگاه تخصصی از روابط عمومی در چارت اداری سازمان ها و ادارات کل دستگاههای اجرایی در قد و قواره سایر حوزه های تخصصی پیشبینی نشد و این فرآیند باعث شد تا روابط عمومی ها در سازمان و دوایر دولتی جایگاه تعریف شده ای نداشته باشند و کارکردشان هم نه از جانب مدیران و نه مردم دیده نمی گردد.
محسن آگاهی ضعف جایگاهی را دلیل اصلی ناکارآمدی روابط عمومی ها در دستگاههای اجرایی دانست و مشکل اصلی این جایگاه را ناشی از بی توجهی مدیران این دستگاهها به جایگاه و کارکرد تأثیر گذار روابط عمومی دانست.
عضو شورای روابط عمومی ادارات دولتی استان خراسان شمالی تصریح کرد: در شرایط فعلی به سبب نبود جایگاه تخصصی برای روابط عمومی ها در سازمان و ادارات دولتی در این خطه شمالشرق کشور همانند خیلی از استان های دیگر باعث شد تا به قولی مدیران روابط عمومی گرفتار لکنت در بیان دستاوردهای سازمانی و پاسخگویی به برخی انتقادات بیرون سازمانی گرفتار شوند و نتوانند به درستی از حقوق ارباب رجوع و سازمان دفاع کنند.
آگاهی اظهارداشت: روابط عمومی ها صرفاً نباید تبلیغات چی دستگاههای اداری خود باشند، بلکه اگر نقاط ضعفی از جانب ارباب روجوع و مردم بیان می شود را صدمه شناسی و در اختیار مدیران ارشد سازمانی قرار دهد و به شکلی مشاوره دو جانبه بین مردم و دستگاه متبوع خود باشد که این جایگاه در شرایط فعلی برای روابط عمومی ها پیشبینی نشده است.
وی با اشاره به اینکه بازگشت جایگاه معنوی و علمی روابط عمومی در جامعه ضروریست عنوان کرد: معتقد هستیم مسئولان روابط عمومی در انجام وظایف خود، مهارت و توانایی مناسب را دارند، در این میان اگر در فعالیت سازمان ها ناتوانی و یا مشکلی مشاهده می شود، علت آنرا باید در مدیران جست و جو کرد.
کمبود نیروی انسانی
مسوول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هم در اینباره اظهار داشت: روابط عمومی یکی از پستهای مهم و اساسی درهر سازمان به حساب می آید، ولی نبود چارت اداری مشخص در نظام اداری برای روابط عمومی ها باعث شد تا نقش و جایگاه آن برای برخی مدیران دستگاههای متبوع هم مورد توجه قرار نگیرد.
حسن پهلوان چالش اصلی روابط عمومی ها با خبرنگاران و تاخیر در اطلاع رسانی به مخاطب را ناشی از همین نبود جایگاه روابط عمومی در سازمان ها دانست و معتقد است: اگر روابط عمومی در جایگاه تخصصی خود قرار گیرند، به سادگی می توانند اطلاع رسانی در کارکرد دستگاه متبوع خود داشته باشند و پاسخگوی برخی نقاط ضعف و حتی انتقادات غیر منصفانه از جانب رسانه ها هم باشند.
وی کمبود نیروی انسانی و به روز نبودن روابط عمومی ها را مشکل دیگری بیان کرد که امیدواراست که در قرن ۲۱ حداقل این جایگاه به درستی در دستگاههای اجرایی تببین شود.
چوب بی توجهی مدیران بر تن روابط عمومی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی بی توجهی مدیران دستگاههای اجرایی به جایگاه روابط عمومی را مهم ترین چالش این روزهای این بخش دانست و اظهار داشت: برخی مدیران با جایگاه روابط عمومی ها آشنایی ندارند، هنوز نمی دانند که توانمندی و تقویت روابط عمومی سبب می شود تا مسیر ارتباط با جامعه هدف کوتاه تر و بهتر شود و امر اطلاع رسانی بهتر صورت گیرد.
حامد مسعودی فر عنوان کرد: ناآشنایی مدیران با رسالت روابط عمومی، رسانه ها را هم در برقراری ارتباط و امر اطلاع رسانی گرفتار زحمت می کند و این پل ارتباط ایجاد نمی گردد.
وی ناتوانی برخی مدیران روابط عمومی در تبیین جایگاه را هم کتمان نکرد و اظهارداشت: باید مدیران روابط تلاش خویش را برای توانمند سازی جایگاه در دستگاههای متبوع خود انجام دهند و تمام ضعف ها را به گردن مدیران نیندازند و به هر حال بعضی از مدیران روابط عمومی هم در آشنایی خوبی از این جایگاه و تأثیر مثبت آن در دستگاه متبوع خود ندارند.
مسعودی فر اضافه کرد: برای حل مشکلات و ضعف ها در عملکرد روابط عمومی دستگاههای اجرای استان ها، روابط عمومی در وزارت خانه ها باید توجه کافی و اشراف به زیرمجموعه داشته باشند، اگر روابط عمومی وزارت خانه ها قوی باشد می تواند جایگاه این پست سازمانی و اهمیت رسالت آنرا به مدیران معرفی نماید.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: داشتن روابط عمومی قوی در وزارت خانه ها سبب می شود تا مشکلات در استان ها کاسته شده و جایگاه روابط عمومی ها در ادارات کل ارتقا یابد.
ضعف اطلاع رسانی
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های خراسان شمالی هم اظهار داشت: وظیفه اصلی روابط عمومی ها اطلاع رسانی دقیق دستاوردها و عملکرد دستگاه متبوع خود و به عبارتی تبیین وظایف دستگاهها به مخاطبان اصلی خود که همان ارباب رجوع و مردم است که ضعف اطلاعاتی مدیران روابط عمومی باعث شد تابحال در این راستا اقدامی صورت نگیرد.
علی خادمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: ناآشنایی روابط عمومی ها به نقش و جایگاه خودشان در ادارات و دستگاههای دولتی سبب شده تا مدیران دستگاهها هم این جایگاه را بیشتر تبلیغات چی خودشان بدانند و به اطلاع رسانی بعنوان مهم ترین وظیفه روابط عمومی توجهی نمی گردد.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های خراسان شمالی اضافه کرد: روابط عمومی ها همه در استخدام دولت و دستگاه اجرایی هستند و ازاین رو گاها در جهت پشتیبانی از سازمان محل خدمت خود، بر روی بعضی از مسائل سرپوش می گذارند و از عرضه اطلاعات شفاف و دقیق در رویدادها و موضوعات مختلف به رسانه ها خودداری می کنند اما رسانه ها برای دستیابی به اصل ماجرا و داده های مورد نیازشان از هر طریقی تلاش می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در خیلی از موارد رسانه و روابط عمومی در جهت وظایف ذاتی خود به شکلی در تقابل با یکدیگر قرار دارند هرچند که تعامل و همکاری صمیمانه روابط عمومی با رسانه می تواند به شفافیت اخبار و گزارشات مورد نیاز رسانه ها کمک نماید.
خادمی با اشاره به اینکه مدیران روابط عمومی ها غالبا در مقابل اخبار انتقادی رسانه ها از دستگاه اجرایی محل خدمت خود موضع می گیرند و با دادن جوابیه و گاها با رفتارهای تلخ و تهدید آمیز، شکایت از رسانه را مطرح می کنند، اظهار نمود: این درحالی است که یکی از وظایف مهم روابط عمومی، نگاه به عملکرد دستگاه و سیستم از دیدگاه عمومی و کسانی است که با سازمان و یا دستگاه اجرایی سرو کار دارند.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های خراسان شمالی اضافه کرد: مدیر روابط عمومی باید در جهت رفع مشکلات و موانع مراجعین، راهکارهای لازم را به مدیر دستگاه عرضه کند.
بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی در خراسان شمالی دارای مسوول روابط عمومی است.


1400/02/29
23:32:20
5.0 / 5
793
تگهای خبر: سیستم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
لینک دوستان تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1403