رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه مطرح كرد:

تأمین یارانه دارو و واکسن از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۱

تأمین یارانه دارو و واکسن از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه ۱۴۰۱

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: طی جلسات کارشناسی مابه التفاوت موردنیاز برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برآورد و اعلام شده که بر مبنای مطالعات صورت گرفته و به منظور حفظ ثبات پرداخت از جیب مردم بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان مورد نیاز بخش سلامت است.


به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از خبرگزاری ایرنا، هر ساله با عنایت به اهمیت بخش بهداشت و درمان و سلامت در جامعه یکی از مهم ترین مبحث های مورد بحث در لایحه بودجه سیاست های دولت در این حوزه می باشد. بودجه ۱۴۰۱ هم از این قاعده مستثنی نیست. بخصوص این که برای سال بعد تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در بین است. نظر به اهمیت موضوع، سیاست های دولت در بخش سلامت، به صورت کلی و ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به صورت خاص را در مصاحبه با «رضا عوض پور»، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه به بحث گذاشتیم. مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است.
ایرنا: به صورت کلی نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ در امور سلامت و رفاه اجتماعی از نظر شما چیست؟
عوض پور: رشد مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعتبار مصوب سال۱۴۰۰ حدود هفت درصد است. این در شرایطی است که اعتبارات عمومی بخش سلامت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل۹۴۵ هزار و ۶۶۳ میلیاردریال بوده که با رشد ۲۶ درصدی به یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۷۷۵ میلیاردریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. با توجه به کاهش اعتبار دانشگاه های علوم پزشکی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری نسبت به لایحه پیشنهادی سال۱۴۰۰، برای سال۱۴۰۱ ضمن ترمیم اعتبار مذکور نسبت به افزایش رشد هزینه های پرسنلی اقدام شده است. بگونه ای که اعتبار دانشگاه های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، با رشد حدود ۳۳ درصدی نسبت اعتبار مصوب سال ۱۴۰۰ به ۷۶۴ هزار و ۶۶۲ میلیاردریال رسید.
شایان ذکر است مجموع اعتبار هزینه ای عمومی و یارانه ای ۱۴۰۰ وزارت بهداشت و درمان، دستگاههای تابعه و دانشگاه های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ معادل ۸۵۲ هزار و ۵۲۶ میلیاردریال است که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۴۰۰(۶۵۸ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال)، حدود ۳۰ درصد رشد دارد.
همچنین، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه های اجرایی معین و مجزا برای اجرای پرونده الکترونیک و نظام ارجاع سلامت، ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و برنامه جدید برای پوشش هزینه های درمان مجروحین و مصدومین حوادث رانندگی بوجود آمده است.
بعلاوه، مطابق مفاد ماده۳۷ قانون الحاق(۲) علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصـد در هر سال بعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی می شود، واریز می شود و صد درصد منابع دریافتی از راه ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری، اختصاص می یابد. بعد از تحقق هدف مذکور، تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیئت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی ساکن روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت اقدام می شود. در این خصوص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل۲۱۶ هزار و ۶۲۲ میلیاردریال (۱۳۰ هزار و ۴۰۲ میلیاردریال هزینه ای و۸۶ هزار و ۲۲۰ میلیاردریال اعتبار عمرانی) پیشبینی شده که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۴۰۰بیش از ۲۲ درصد رشد نشان داده است.
ایرنا: تفاوت شاخص بودجه۱۴۰۱ با بودجه۱۴۰۰ در امور سلامت و رفاه اجتماعی چیست؟
عوض پور: در چند مورد مهم تفاوت های اساسی بین دو بودجه وجود دارد. یکی از مارد به متناسب سازی سهم اعتبارات برنامه ای حوزه سلامت با وزن مشکلات و چالش های حوزه از راه در نظر گرفتن رشد بیشتر برای برنامه های بخش بهداشت و درمان نسبت به برنامه های آموزش و پژوهش در علوم پزشکی مربوط می شود.
مبحث دوم، برنامه محور شدن لایحه بودجه و تسهیم اعتبارات لازم بر مبنای نیاز برنامه ای حوزه سلامت است. سومین مورد هم عبارت است از افزایش اختیارات و به تبع آن پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی حوزه از راه تعیین بودجه عمومی به صورت گلوبال و برنامه ای و تفویض اختیار به مقام ارشد دستگاه جهت اولویت بندی و تخصیص آن به فعالیتهای مختلف و موردنیاز هر برنامه
ایرنا: برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی یارانه دارو یا همان ارز دولتی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی چه سیاست های حمایتی برای خانوار پیشبینی شده است، برای حذف کامل تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، آیا حمایت های بیمه ای جوابگوی این نیاز است؟
عوض پور: در جهت حفاظت مالی از بیماران در مقابل رشد شدید هزینه های خدمات سلامت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و تجهیزات پزشکی، ضمن پیشنهاد تمهیدات و الزامات اجرایی برای پیاده سازی تصمیم تغییر نرخ ارز در چارچوب تبصره ای جداگانه در این خصوص (به شرح ذیل)، مابه التفاوت موردنیاز برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان هم طی مکاتبات و جلسات کارشناسی برآورد و اعلام شده که بر مبنای مطالعات صورت گرفته بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به منظور حفظ ثبات پرداخت از جیب مردم موردنیاز بخش سلامت است.
شایان ذکر است، تغییر نرخ ارز سبب افزایش هزینه های دارو و به دنبال آن هزینه های سلامت خواهد شد؛ تقاضا برای بیمه های پایه و تکمیلی افزایش می یابد. با عنایت به ضرورت در نظر گرفتن آزمون وسع به منظور در اختیار قرار دادن منابع یارانه ای لازم است از راه اجرای این آزمون که می تواند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود؛ استفاده کارا از منابع یارانه ای و بهبود در جمعیت زیر پوشش بیمه پیگیری شود و بخشی از سرانه حق بیمه افراد فاقد بیمه سلامت هم توسط منابع آزاد شده تأمین مالی ذیل ساز و کار آئین نامه بند (الف) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم پرداخت گردد. بنابراین تأمین مناسب، بموقع و به اندازه منابع ریالی موردنظر و پیشگیری از انتقال افزایش هزینه های دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران مستلزم تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تخصیصی و هزینه های جانبی مترتب بر آن در سه حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تشخیصی و درمانی(اقلام مصرفی آزمایشگاهی، تصویربرداری و هتلینگ) است.
ایرنا: تأمین دارو در بودجه۱۴۰۱ دارای چه برنامه ای است؟
تأمین یارانه دارو و واکسن از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها جزو برنامه های در بودجه ۱۴۰۱ است. همچنین، برنامه کاهش نرخ دارو ساخته شده، مواد اولیه دارویی و... از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها در دستور کار قرار دارد. به علاوه، برنامه تأمین و تدارک دارو به صورت جداگانه از محل اعتبارات درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده است.
در نهایت اینکه، برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ردیفی تحت عنوان «جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم» در جدول مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه کل کشور آمده است.

1400/10/13
10:06:44
5.0 / 5
504
تگهای خبر: آموزش , خدمات , دانشگاه , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1402