ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰

رتبه اینترنت ایران از دید اسپیدتست

رتبه اینترنت ایران از دید اسپیدتست

تجهیزات جانبی: میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران از 25.19 مگابیت برثانیه در آذرماه به 22.42 مگابیت برثانیه در اسفندماه و ایران از جایگاه 70 در میان 138 کشور به رتبه 80 رسیده است.


به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایسنا، وب سایت Speedtest فاکتورهای جهانی اینترنت را بررسی می کند و علاوه بر متوسط سرعت دانلود و آپلود در کشورها، به مقایسه رتبه آنها می پردازد و این که هر کشور در ماهی که گذشته، چه میانگین یا میانه سرعتی را کسب کرده و در عین حال، در مقایسه با سایر کشورها، در چه رتبه ای قرار گرفته است. سرعت اینترنت ایران هم در آمار اسپیدتست قابل مشاهده می باشد و می توان با بررسی آماری، نگاهی به آنچه که در طول یک سال قبل در اینترنت کشور اتفاق افتاده را به دست آورد.
طبق این آمار، در ماه مارس ۲۰۲۱ و مصادف با فروردین ماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۳۸ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۹ مگابیت برثانیه بود که رتبه ایران را به ۸۳ از میان ۱۴۰ کشور رساند. در زمینه اینترنت ثابت نیز متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۱۳ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۲۹ مگابیت برثانیه بود و ایران در رتبه ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور قرار داشت.
در ماه آوریل ۲۰۲۱ مصادف با اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۱۷ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۴۴ مگابیت برثانیه بود و ایران در رتبه ۷۹ از میان ۱۴۰ کشور قرار داشت، در زمینه اینترنت ثابت، نیز متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۱۷ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۰.۸۲ مگابیت برثانیه بود که رتبه ایران را به ۱۳۶ از میان ۱۷۵ کشور رساند.
در ماه می ۲۰۲۱ مصادف با خردادماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۷۹ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۰ مگابیت برثانیه ببود که رتبه ایران نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نکرد و در جایاگه ۷۹ قرار داشت، همین طور در زمینه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۰.۷۳ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۵۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را با چهار رتبه صعود نسبت به اردیبهشت، به ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور رساند.
در ماه ژوئن ۲۰۲۱ مصادف با تیرماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۰۶ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه بود که رتبه ایران را به ۷۸ از میان ۱۴۰ کشور رسانده بود، در زمینه اینترنت ثابت نیز، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۲.۰۲ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۵۳ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی ثانیه بود که با وجود افزایش میانگین سرعت نسبت به خردادماه، ایران با یک پله سقوط در جایگاه ۱۳۳ از میان ۱۷۵ کشور قرار گرفت.
در ماه جولای ۲۰۲۱ مصادف با مردادماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۶۵ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۸ مگابیت برثانیه بود که رتبه ایران را به ۷۹ از میان ۱۴۰ کشور رساند. همین طور در زمینه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۱.۰۴ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۰۷ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۲ میلی ثانیه بود که باز هم رتبه ایران در مقایسه با تیرماه یک پله سقوط کرد و به جایگاه ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور رسید.
در ماه آگوست ۲۰۲۱ مصادف با شهریور ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۷۸ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۹ میلی ثانیه بود و ایران در رتبه ۸۰ از میان ۱۴۰ کشور قرار داشت. در زمینه اینترنت ثابت نیز متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۱.۳۵ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۶۲ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۲ میلی ثانیه بود که رتبه ایران بدون تغییر نسبت به ماه مرداد، در جایگاه ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور قرار داشت.
در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ مصادف با مهرماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۴۸ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۵۳ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۶ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را با ۹ پله صعود نسبت به شهریورماه، به ۷۱ از میان ۱۴۰ کشور رساند. همین طور در زمینه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۱.۳۶ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۵۶ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی ثانیه بود که برخلاف صعود در زمینه اینترنت موبایل، با سه پله سقوط روبه رو شده و در رتبه ۱۳۷ از میان ۱۷۵ کشور قرار گرفت.
در ماه اکتبر ۲۰۲۱ مصادف با آبان ماه سال ۱۴۰۰، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۰۹ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۲ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۸ میلی ثانیه بود و ایران در رتبه ۷۳ از میان ۱۴۰ کشور قرار گرفت، در زمینه اینترنت ثابت نیز، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۲.۰۱ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۹۹ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۲ میلی ثانیه بود و این دفعه ایران با سه پله صعود نسبت به مهرماه، به رتبه ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور رسید.
بررسی میانه سرعت اینترنت کشورها بجای میانگین
بعد از آبان ماه در صورتیکه تا قبل از آن، میانگین سرعت در اسپیدتست مورد استفاده قرار می گرفت، رتبه بندی ها برمبنای میانه سرعت بررسی گردید تا بگفته این وب سایت، سرعت هایی را که کاربر احتمالاً تجربه می کند، به بهترین شکل منعکس کند. بنا بر این تمامی سرعت های موجود در وب سایت در کشورها با کاهش آماری مواجه گردید و نمی توان از نظر میانه سرعت را با ماه های پیش مقایسه کرد، البته رتبه جهانی کشورها در مقایسه با ماه های قبل همچنان قابل استناد است.
بدین ترتیب در ماه نوامبر ۲۰۲۱ مصادف با آذرماه ۱۴۰۰، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۵.۱۹ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۹.۹۹ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۱ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به ۷۰ از میان ۱۳۸ کشور رساند. همین طور در زمینه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۸۵ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۳۹ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به ۱۴۲ از میان ۱۸۱ کشور رساند.
در ماه دسامبر ۲۰۲۱ مصادف با دی ماه سال ۱۴۰۰، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۴.۰۳ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۹.۳۴ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۰ میلی ثانیه بود و ایران با سه پله سقوط در مقایسه با آذرماه، در جایگاه ۷۳ از میان ۱۳۸ کشور قرار گرفت. در زمینه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۹۲ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۳۹ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به ۱۴۳ از میان ۱۷۸ کشور رساند.
در ماه ژانویه ۲۰۲۲ مصادف با بهمن ماه ۱۴۰۰، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۳.۱۰ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸.۹۰ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۱ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را با چهار پله سقوط در مقایسه با دی ماه، به ۷۷ از میان ۱۳۸ کشور رساند. همین طور در زمینه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۵۵ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی ثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۴۱ از میان ۱۷۸ کشور قرار گرفت.
در ماه فوریه ۲۰۲۲ مصادف با اسفندماه ۱۴۰۰، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۲.۴۲ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸.۷۶ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۳ میلی ثانیه بود و باز هم رتبه ایران شاهد سقوطی سه پله ای بود و در جایگاه ۸۰ از میان ۱۳۸ کشور قرار گرفت. در زمینه اینترنت ثابت نیز، میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۷۸ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۳۱ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی ثانیه بود که ایران را با چهار پله سقوط در مقایسه با بهن ماه، به رتبه ۱۴۵ از میان ۱۷۸ کشور رساند.
درنهایت صرف نظر از مقایسه سرعت اینترنت در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ با اختتام سال، به سبب تفاوت میانگین و میانه در وب سایت اسپیدتست، از زمانی که میانه سرعت در کشورها مورد بررسی قرار گرفته، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران از ۲۵.۱۹ مگابیت برثانیه در آذرماه، به ۲۲.۴۲ مگابیت برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه ۷۰ در بین ۱۳۸ کشور، به رتبه ۸۰ سقوط کرده است. همین طور میانه سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران از ۹.۸۵ مگابیت برثانیه در آذرماه، به ۹.۷۸ مگابیت برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه ۱۴۱ در بین ۱۸۱ کشور، به رتبه ۱۴۵ تنزل کرده است.
منبع:

1401/01/03
14:18:12
5.0 / 5
544
تگهای خبر: اینترنت , تجربه , دانلود , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1403