چرا پروتكل های بهداشتی در پمپ بنزین های مازندران اجرایی نمی شود؟

چرا پروتكل های بهداشتی در پمپ بنزین های مازندران اجرایی نمی شود؟

پمپ بنزین ها از نگاه كارشناسان بهداشتی یكی از مهم ترین اماكن با خطر بالای شیوع كرونا به شمار می روند، ولی اجرای پروتكل های بهداشتی در این اماكن بخصوص در مازندران طی ۹ ماه گذشته همواره با اما و اگرهایی همراه بوده و بیشتر مصوبات ستاد ملی و استانی مقابله با كرونا در آنجا یا اصلا اجرا نشده و یا به صورت ناقص اجرایی شده است.


به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایرنا، تعداد پمپ بنزین در مازندران به خاطر توریست پذیر بودن استان از یک سو و بالا بودن تعداد خودرو ها همواره از اماکن شلوغ به شمار می روند. حداقل مدت توقف افراد در این اماکن پنج دقیقه است و گاهی این زمان به نیم ساعت هم می رسد. سطح تماس افراد با یکدیگر و با دستگاه ها و ابزارهای مختلف در این مکان ها بخصوص استفاده مشترک از وسایل قابل مقایسه با هیچ مکانی نیست و بنابراین هم ستاد مقابله با کرونای مازندران در تمامی نشست هایش در ماه های گذشته مصوباتی برای رعایت پروتکل ها در پمپ بنزین ها داشته است.
تکرار مصوبات ضرورت رعایت بدون چون و چرای همه موارد پروتکل های بهداشتی در جایگا های سوخت در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا مازندران در حالی است که متصدیان پمپ بنزین ها و مسؤلان شرکت فرآورده های نفت استان دل پری از مشکلات در سینه دارند و خواهان درک عمومی در این شرایط هستند.
بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا هم نشان داده است که متصدیان جایگاه های سوخت مازندران که طبق آمار شرکت نفت استان تعدادشان به حدود یکهزار نفر می رسد، با کمترین دستمزد که گاهی کمتر از یک میلیون تومان در ماه است، فعالیت دارند ولی در همین حال با شیوع کرونا نه تنها فعالیشان دوچندان شده، بلکه با جریمه های سنگین حتی بیشتر از حقوق ماهانه خود مواجه می شوند.
آنان رعایت همه موارد پروتکل های بهداشتی کرونایی را منوط به همکاری و مشارکت در سوختگیری توسط شهروندان می دانند و می گویند که حداقل توقعشان در این شرایط کاری سخت و پر از خطر این است که شهروندان برای رعایت حداقل الزامات بهداشتی در هنگام سوختگیری صبر و حوصله به خرج دهند و با آنان همکاری کنند.
یکی از متصدیان پمپ بنزین در شهرستان ساری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با انتقاد از این که مسؤلان قبل از بررسی فقط در جلسات ستاد مقابله با کرونا مصوبه می گذارند و ابلاغ می کنند، اظهار داشت: مردم و حتی مسؤلان طاقت ایستادن در یک صف برای اجرای کامل پروتکل های بهداشتی را ندارند در حالیکه اجرای مصوبه خود به خود به تشکیل صف برای سوختگیری می انجامد و تحمل زمان صرف شده برای رسیدن به نازل سوختگیری، سهم هر شهروند در اجرای پروتکل است.
این کارگر پمپ بنزین که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، اضافه کرد: در چنین شرایطی به صورت یقین افرادی هستند که از این فرصت سوء استفاده می نمایند و از مصوبه ممنوعیت دریافت وجه نقد به بهانه نداشتن کارت پول، هزینه نمی پردازند و یا حتی به علت شلوغی و مشغله زیاد کارگران، برخی سوختگیری می کنند و وجه آنرا پرداخت نمی کنند.
وی اظهار داشت: تابحال همه متصدیان در پمپ بنزین های استان همانند خودم به خاطر همخوانی نداشتن پول دریافتی با سوخت فروخته شده با جریمه سنگین مواجه گشتند در حالیکه دستمزد ما اندک است و هر جریمه ای می تواند معیشت ما را به خطر بیندازد، ولی هر روز بدون توجه به این مشکلات شاهد حضور بازرسان از دستگاههای مختلف در جایگاه ها هستیم که آنها هم ما را به جریمه شدن تهدید می کنند.
این کارگر متصدی جایگاه سوخت اضافه کرد: همه باید توجه داشته باشند که ما هم بعنوان کارگر و متصدیان سوختگیری بشدت در معرض خطر ویروس کرونا قرار داریم و بناچار برای حفظ سلامتی خودمان و حفاظت از سلامتی مشتریان در گرما و سرما ماسک بر دهن و دستکش به دست داریم و این وضعیت به اندازه کافی برای ما مشقب بار است در حالیکه در همین شرایط باید مراقب تحویل مقدار سوخت و وجه دریافتی باشیم و همینطور باید طوری عمل نماییم که منجر به عصبانیت مشتریان بابت معطل ماندن در صف نشویم.
وی افزود: در طول روز در بعضی از ساعات شلوغ همواره با شماری از افراد مواجه می شویم که از فرصت سوء بهره برده و با سوختگیری از کارت جایگاه، بدون پرداخت وجه از جایگاه خارج می شوند در حالیکه ما مشغول سوخگیری خودرو دیگران طبق مصوبه کرونایی هستیم و در نهایت در انتها روز کاری با تن خسته و اعصاب و روان آشفته با جریمه صاحب کار هم به خاطر همخوانی نداشتن حساب مواجه می شویم که البته حق هم دارند چون ما در درجه اول کارگر آنها هستیم و باید منافع آنها را تأمین نماییم.
این کارگر ساروی اظهار داشت: در این شرایط هیچ راهکاری برای ما کارگران پمپ بنزین باقی نمی ماند. مثلا ما وقتی از همان ابتدا با چنین وضعیتی آشفته ای مواجه شدیم، به صاحب جایگاه پیشنهاد کردیم تعداد نازل سوختگیری را خاموش نماییم تا بتوانیم ضمن عرضه خدمات به مشتریان، گرفتار مشکل کم آوردن حساب و کتاب و جریمه نشویم، ولی آنها برای این که فروش بیشتری در زمان کمتر داشته باشند، با این پیشنهاد مخالفت می کنند و همه مسئولیت را در تحویل سوخت و وجه به گردن متصدیان می اندازند.
وی با اظهار این که هم مسؤلان و هم صاحبان پمپ بنزین همه مشکلات ناشی از کرونا را بر سر کارگران آوار کرده اند، اضافه کرد: طی ۹ ماه گذشته خودم به خاطر همخوانی نداشتن حساب و کتاب فروش سوخت ۲ میلیون تومان جریمه شدم در حالیکه این مبلغ ۲ برابر حقوق یک ماه من است یعنی مجبور شدم بابت دو ماه کار کردن حقوق نگیرم.
انتقاد از بی توجهی همگانی
لزوم تشدید رعایت پروتکل های بهداشتی کرونایی در محل جایگاه های سوخت مازندران در حالی مورد تاکید مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی مازندران منطقه ساری است که وی هم نسبت به آنچه که بی توجهی به مشکلات و دغدغه متصدیان نامید، انتقاد دارد.
عباس خلیل پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن قدردانی از اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا مازندران بابت توجهشان به سلامت شهروندان همچون در جایگاه های عرضه سوخت، اظهار داشت: اینکه خوشبختانه هنوز فوتی کرونایی در میان حدود یکهزار نفر از متصدیان پمپ بنزین در استان نداشته ایم و طبق بررسی کمتر از ۲ درصد مبتلا شدن به کرونا در میان متصدیان گزارش شده است، نشانه رعایت همه جانبه پروتکل های بهداشتی در پمب بنزین ها است.
وی با توضیح این که همه خودرو های شرکت پخش فراورده های نفتی مازندران در اختیار گشت های روزانه است که در ۲ نوبت بامداد و عصر برای تاکید بر اجرای مصوبات پروتکل های بهداشتی مأموریت انجام می دهند که هزینه سنگینی هم برای شرکت دارد، اظهار داشت: تا کنون فقط ۱۵ مورد تذکر کتبی به جایگاه های سوخت استان که به بعضی از موارد بهداشتی بی توجهی کرده بودند، داده شده است و در بیشتر مواقع مشکلی ندارند.
خلیل پور با توضیح این نکته که صاحبان جایگاه های سوخت هم بیشترین فشار را به متصدیان سوخگیری برای اجرای همه موارد بهداشتی وارد می آورند، اما انصاف این است که آنان با دغدغه های جدی و با جریمه سنگین ناشی از فشار زیاد کار مواجهند، اضافه کرد: انتظار داریم وقتی که مقوله بهداشتی و اجتماعی بعنوان یک دغدغه عمومی در جامعه مطرح است، باید نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت بیشتر و نوعدوستی داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی مازندران منطقه ساری با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر بعد از شیوع کرونا شمار زیادی از متصدیان به علت فشار مضاعف کار با اختلاف حساب تحویل سوخت و وجه آن مواجه گشتند، بیان داشت: در چنین شرایطی همواره به صورت یکطرفه خواستار رعایت همه مصوبات در جایگاه های سوخت هستیم که البته باید صورت گیرد، ولی اگر نواقصی وجود دارد باید بپذیریم که یک جای کار مشکل دارد.
بر اساس پروتکل های بهداشتی، کارکنان جایگاه های سوخت و شهروندان باید هنگام حضور در پمپ بنزین از ماسک و دستکش استفاده کنند. صاحبان خودرو ها برای حفظ سلامتی خود و دیگران از دست زدن به نازل جایگاه های سوخت خودداری نمایند و این کار را به متصدیان مربوطه واگذار کنند. عرضه دستکش مجانی در جایگاه های عرضه بنزین برای سوخت گیری و ضدعفونی تجهیزات در جایگاه های سوخت از دیگر مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا است.
از آن جایی که پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی مردم کمتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده می نمایند و ترجیح می دهند با وسیله شخصی به محل کار خود بروند، این رفت و آمد بین خانه و محل کار سبب افزایش مصرف بنزین شده است و در واقع شهروندان مجبورند بیشتر به پمپ بنزین ها رجوع کنند. از طرفی پمپ بنزین ها به علت تردد زیاد افراد و مراجعات مکرر یکی از مراکز انتقال و گسترش کرونا به شمار می آیند بنا بر این همواره برای قطع زنجیره انتقال کرونا در این مراکز برلزوم رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید گردیده است.
استان مازندران دارای ۲۱۳ جایگاه سوخت است که ۱۲۶ مورد آن در ارتباط با سوخت بنزین بوده و باقی جایگاه های گاز طبیعی است. این استان همینطور دارای ۲ شرکت پخش فراورده های نفتی یکی با نام منطقه ساری و دیگر با نام منطقه نوشهر و چالوس است.منبع:

1399/08/19
15:04:15
5.0 / 5
951
تگهای خبر: ابزار , خدمات , شركت , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
لینک دوستان تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1403