اگر گوگل با ایران همکاری کند، احتیاج به راه اندازی فوری جویشگر بومی نیست

اگر گوگل با ایران همکاری کند، احتیاج به راه اندازی فوری جویشگر بومی نیست

به گزارش تجهیزات جانبی دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل تحریم هایی، همکاری شرکت های بزرگ فناوری در جهان صورت نگرفته، اظهار داشت: هم اکنون به علت عدم همکاری خیلی از این پلت فرم ها، ما مجبور هستیم که مشابهشان را در کشور فراهم نماییم، در حالیکه ایجاد خیلی از این پلت فرم ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد، شاید احتیاج به راه اندازی فوری موتور جست وجوی بومی در مراحل اولیه نیست.


به گزارش تجهیزات جانبی به نقل از ایسنا، سید ابوالحسن فیروزآبادی در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با اعلان اینکه هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت صدمه پذیر است، اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورایعالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲ تعریف شد که نوع توجه به شبکه ملی اطلاعات از مفهوم مسیریابی شکل گرفت.
وی اظهار داشت: مسیریابی کاربران در فضای مجازی به نحوی در این شبکه تعریف شد که مسیریابی کاربران داخل کشور در داخل باید صورت گیرد و در همین راستا شش اجبار برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تأمین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه های بین المللی تعریف شد. این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین می کرد.
دبیر شورایعالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ توانستیم این الزامات را به سبب ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین نماییم اما به سبب مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و برپایه طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان متولی اقدام می کرد، با دستور مقام معظم رهبری، شورایعالی فضای مجازی مبادرت به مداخله مجدد داشت و وزارت خانه مامور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارائه دهد که دبیرخانه شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه ۱۳۹۹ را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاه هایی که مأموریت هایی در این معماری داشتند نهایی و بعد از تصویب در شورایعالی فضای مجازی ابلاغ نمود.

ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای بعضی از مسوولان
فیروزآبادی اظهار نمود: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات نخستین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرض ها و استراتژی هایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملا منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
وی ادامه داد: در اغلب کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرح هایی به نام شبکه ملی مطرح گردیده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چون که بعضی از افراطیون آنرا شبکه ای کاملا جداگانه از جهان و بسته در قالب سرزمینی تعریف می کردند و در تعریف تفریطی آن صرفاً اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود ازاین رو برای اینکه به یک نقطه تعادل برسیم مدت ها در این عرصه گفت و گو شد تا امروز حدودا یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.

آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور ضمن اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تصریح کرد: این آمادگی می تواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود. برپایه مصوبه شورایعالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سال ها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارت خانه به صورت خاص این مأموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
فیروزآبادی اعلام نمود: شبکه ملی اطلاعات از خصوصیت های فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلت فرم و حوزه های نرم افزاری برخوردارست. درواقع این فضا اجتماعی – اقتصادی می باشد که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک می کنند، چون که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارائه می کند، اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تنهایی نمی تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از سوی دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیره ای است، تصریح کرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است، مغایرت دارد. برای اینکه بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کار آمد که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمروسازی کند، داشته باشیم باید تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این راه متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است. ازاین رو در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری ها اصلاح گردد و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها اثرگذار است.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه احتیاج به بازمعماری و بازمهندسی خیلی از حوزه ها در کشور است، اضافه کرد: به سبب نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز بر روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است، تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتا مناسب داده را توانستند روی آن ایجاد کنند، اعلام نمودند که ۹۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالیکه شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.

ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
وی در مورد اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا اظهار داشت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهه های اخیر در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نوظهور که فناوری های همگرا هستند. ازاین رو باید در رویارویی با این تکنولوژی ها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژی ها و راهبردهای مناسب اتخاد نماییم.
دبیر شورایعالی فضای مجازی اضافه کرد: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد می باشیم که بر بستر شبکه های تلفن های همراه توسعه یافته و سبب تأثیر پارامترهایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیشتر از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکتهای برتر این حوزه که اکثرا آمریکایی هستند، تصمیم گیری جهت راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است. باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکت ها و بازیگران بزرگ، شناخت شکل ها و فرم های جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلتفرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلتفرمی است، مد نظر قرار دهیم.
فیروزآبادی با اعلان اینکه نظامات شبکه ای و فناوریهای جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام نمود: شبکه ها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولا معماری شبکه ها که توزیع یافته غیرمتمرکز هستند، با دیدگاه هایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند، در تعارض است. تمرکز شدید اطلاعات و قطب های اطلاعاتی که در شرکت هایی از قبیل مایکروسافت، گوگل و شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالش های ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.

شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
وی با اعلان اینکه موسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکایی ها بودند، تلاش می کنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ نموده و بازارها را تصاحب کنند، خاطرنشان کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استانداردگذاری و پروتکل گذاری فنی دولت ها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها می شوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارائه می دهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورهاست اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضاست که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر می شود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خویش را داشته باشند و شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرض های آن کشور بوده و محلی سازی می شود. کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلت فرم های بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.

تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی
فیروزآبادی ضمن اشاره به شرایط همکاری با ایران از جانب شرکتهای بزرگ فناوری در جهان، اظهار داشت: در ایران همکاری شرکتهای مزبور با دولت به سبب تحریم هایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به سبب فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ درحال توسعه و حتی بعضی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند، به تدریج درحال پذیرش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب وکارهای محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها اجتناب کنند و در ارتباط با صدمه های اجتماعی در پلت فرم های رسانه های اجتماعی همکاری داشته باشند. به صورت مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلت فرم آمریکایی حتی با رسانه های محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تالیف بپردازد.
وی تصریح کرد: در صورتیکه بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما هم اکنون به سبب عدم همکاری خیلی از این پلت فرم ها، ما مجبور هستیم که مشابه این پلت فرم ها را در کشور فراهم نماییم، در حالیکه ایجاد خیلی از این پلت فرم ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد، شاید احتیاج به راه اندازی فوری موتور جست وجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
دبیر شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: متاسفانه ما شاهد می باشیم سیستم عامل های اندروید و اپل در پلت فرم ها مداخله می کنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامه های ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامه های ایرانی در فروشگاه های خود جلوگیری می کنند که ما متناسب با توسعه ها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد می شود، آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.

خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای دارایی های معنوی مردم
فیروزآبادی اظهار داشت: فضای مجازی روز به روز درحال خلق دارایی های معنوی است. بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی هم اکنون مبتنی بر دارایی های غیر مادی است و پنج شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکتهای فضای مجازی می باشند که از آنها تعبیر به آگفام می کنند.
وی ضمن اشاره به حذف برخی برنامه های ایران از روی سیستم عامل ها اضافه کرد: شما نمی توانید مطمئن باشید دارایی که در این نظام جهانی تولید می کنید، در امان باشد تا وقتی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در مقابل عرضه موارد غیراخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که سبب شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. ازاین رو اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در مقابل تمامی امراض و صدمه ها به صورت جهانی قرار گیرد.
صیانت از حریم خصوصی صیانت از دارایی مردم است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما می تواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیتهای آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از نخستین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است. در دنیا در این عرصه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث نظریه و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است. برای مثال آمریکایی ها آزادی کسب و کار را مقدم می دانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است.
فیروزآبادی در مورد بهره مندی از مزایای فضای مجازی تصریح کرد: از مهم ترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از اینکه می تواند رفاه برای مردم ایجاد نماید، اشتغال آفرین است. در فضای مجازی می توانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق نماییم و همینطور اشتغال زایی کرده و از آن برای مهار بحران هایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده نماییم.
وی ادامه داد: برای این مهم احتیاج به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است، چون که نمی توان دارایی خلق کرد و بر روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمی شناسد، رفاه ایجاد کرد، چونکه برپایه نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری می کند، ازاین رو یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما می توانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم نماییم.

ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
دبیر شورایعالی فضای مجازی با اعلان اینکه کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است، فاقد قدرت سایبری است، اظهار نمود: فضای مجازی و توسعه تکنولوژی های پایه ای که فضای مجازی راه اندازی می کند، سبب شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز هم راستای قدرت دشوار می باشد و در برخی از حوزه ها به مراتب از قدرت سخت کارآمدتر است. چونکه شامل کارهایی می شود که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی آن نیست و شما می توانید از این طریق به آن دست یابید.

فیروزآبادی بیان نمود: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد نماید از راه قدرت نرم امکان پذیر است که این قدرت در جنگ های جدید مورد استقاده قرار گرفته و در بعضی موارد حتی جنگ های ترکیبی مطرح است.
وی ضمن اشاره به جنگ های نسل جدید که جنگ هوشمند است، اضافه کرد: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساخت های مناسب سایبری نداشته باشیم، یک کشور فاقد سلاح در این عرصه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ می شویم. بنابراین امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در مقابل خطرات جنگ های ترکیبی و هوشمند دفاع نماییم و در فضای مجازی بعنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.
منبع:

1400/06/11
10:37:14
5.0 / 5
591
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
تجهیزات جانبی
93z.ir - مالکیت معنوی سایت تجهیزات جانبی متعلق به مالکین آن می باشد - 1397 تا 1403